1. Visa thương mại:
  • Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày xuất cảnh
  • 2 ảnh 4×6 nền trắng
  • Chứng minh thư bản sao của cả người mời và người được mời
  • Điện thoại liên hệ
  • Đăng kí kinh doanh của công ty Việt Nam: bản dịch tiếng Anh có công chứng. Nếu đi lần đầu, cần kèm theo đăng kí kinh doanh gốc.
  • Quyết định cử đi công tác: bản gốc kèm bản dịch tiếng Anh
  • Hợp đồng lao động bản gốc, 1 bản sao, 1 bản dịch tiếng Anh. Nếu hợp đồng này là song ngữ Anh-Việt thì chỉ cần bản sao.
  • Bản sao chứng từ hợp tác giữa 2 công ty Việt Nam và Hàn Quốc (nếu có)
  • Thư mời của công ty Hàn Quốc bản gốc bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh
  • Giấy bảo lãnh của công ty Hàn Quốc bản gốc có đóng mẫu dấu của công ty (công chứng nhà nước Hàn Quốc hoặc là bản công chứng gốc, do phòng công chứng Hàn Quốc cấp).
  • Giấy phép đăng kí kinh doanh bản xác nhận gốc do phòng thuế cấp trong vòng 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 2. Visa du lịch:
  • Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày xuất cảnh
  • 2 ảnh 4×6 nền trắng
  • Sổ hộ khẩu hoặc đăng kí kết hôn nếu vợ chồng, con cái đi cùng. Các giấy tờ này phải dịch sang tiếng Anh.
  • Sổ tiết kiệm có giá trị hơn 5.000 $ và phải gửi trước 3 tháng kèm theo số dư hiện tại. Nếu sổ mới, cần có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sổ đỏ.
  • Hợp đồng lao động kèm xác nhận bảng lương đối với người làm tư nhân/ đăng kí kinh doanh đối với chủ doanh nghiệp/ quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động, quyết định tăng lương đối với người làm nhà nước/ quyết định hưu trí, thẻ hưu trí hoặc sổ lương hưu đối với người đã về hưu.

  Lệ phí: liên hệ

Thời gian: 8-10 ngày