• Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng
  • 2 ảnh 4×6
  • Chứng minh thư + sổ hộ khẩu bản gốc (bản photo với khách sinh ra ở miền Nam)
  • Điện thoại liên hệ
  • Xác nhận việc làm
  • Chứng minh tài chính của ngân hàng có trên 50 triệu trong tài khoản
  • Đăng kí kinh doanh bản công chứng

Lệ phí: liên hệ

Thời gian: 2-3 tuần làm việc