1. Visa thương mại:
   • Tờ khai xin cấp visa
   • Hộ chiếu gốc
   • 2 ảnh 4,5×4,5
   • Thư mời gốc
   • Mặt hộ chiếu của người mời tại Nhật Bản
   • Lịch trình làm việc tại Nhật Bản
   • Bảo lãnh
   • Giấy chứng nhận đang làm việc (hợp đồng lao động hoặc đăng kí kinh doanh)
   • Quyết định cử đi công tác
  2. Visa du lịch:
   • Tờ khai xin cấp visa
   • Hộ chiếu gốc
   • 2 ảnh 4,5×4,5
   • Chứng minh tài chính: sổ tiết kiệm trên 200 triệu, sổ đỏ, đăng kí ô tô (nếu có)
   • Chứng minh công việc: đăng kí kinh doanh/hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ phép, xác nhận mức lương
   • Chứng minh gia đình: giấy khai sinh, chứng minh thư, đăng kí kết hôn

  Lệ phí: liên hệ

  Thời gian: 8-10 ngày