Đối tượng: Dành cho người nước ngoài có dự định lưu trú tại Việt Nam nhiều hơn 3 tháng với mục đính thăm thân nhân, làm việc, đầu tư, hợp tác kinh doanh và các mục đích khác mà pháp luật Việt Nam quy định.

Trường hợp 1: Thủ tục làm thẻ tạm trú theo nhân thân.

Hồ sơ cần cố:
+ Hộ chiếu gốc còn trên 6 tháng.
+ Visa rời (nếu có).
+ Đăng kí tạm trú tại địa phương. (nếu có)
+ Bộ hồ sơ bảo lãnh của công ty.
+ 2 hình 3×4 ảnh nền trắng.
+ Giấy xác nhận nhân thân – dịch thuật công chứng.
+ Thẻ tạm trú cũ ( nếu có )
+ Passport gốc  và thẻ tạm trú gốc.

Trường hợp 2: Thủ tục làm thẻ tạm trú cho người có giấy phép lao động.

Với người có giấy phép lao động, cần:
+ Passport gốc còn trên 6 tháng.
+ Visa rời (nếu có )
+ Đăng kí tạm trú tại địa phương (nếu có ).
+ Bộ hồ sơ bảo lãnh của công ty.
+ Tờ khai theo mẫu.
+ 2 hình 3×4 nền trắng.
+ Giấy phép lao động (bản sao).

Trường hợp 3: Thủ tục xin thẻ tạm trú dạng đầu tư.

+ Passport gốc còn trên 6 tháng.
+ Visa rời (nếu có)
+ Đăng ký tạm trú tại địa phương (nếu có).
+ Bộ hồ sơ bảo lãnh của công ty.
+ Tờ khai theo mẫu.
+ 2 hình 3×4 nền trắng.
+ Đối tượng được cấp thẻ tạm trú 3 năm:
+ Chủ doanh nghiệp đứng tên trên giấy phép đầu tư.
+ Trưởng văn phòng đại diện.             
+ Tổng giám đốc/ Giám đốc được ủy quyền đại diện theo pháp luật.

Vui lòng liên hệ công ty Hoàng Việt để được tư vấn dịch vụ tốt nhất