Visa công tác

 • Tờ khai xin visa theo mẫu INZ1017
 • Hộ chiếu bản gốc còn hạn trên 6 tháng
 • 2 ảnh 4×6 nền trắng
 • Sổ hộ khẩu
 • Chứng minh nhân dân
 • Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phương
 • Tờ khai gia đình
 • Xác nhận việc làm: Hợp đồng lao động và xác nhận của công ty đối với người lao động/Giấy phép kinh doanh, chứng nhận sở hữu công ty, biên lại nộp thuế và các giấy tờ chứng minh công ty còn hoạt động đối với chủ doanh nghiệp.
 • Thư mời của đối tác tại New Zealand
 • Lịch trình công tác và đi lại tại New Zealand
 • Chứng minh tài chính: Các giấy tờ chứng minh đủ khả năng tài chính để chi trả (trung bình khoảng 750$/tháng) bao gồm đơn bảo lãnh của đối tác tại New Zealand, thư xác nhận thanh toán chi phí của đối tác, thông tin tài khoản ngân hàng, phiếu lương và các giấy tờ khác
 • Chứng minh ràng buộc tại Việt Nam: đăng kí kết hôn, giấy xác nhận trách nhiệm hoặc ràng buộc về mặt xã hội tại Việt Nam, giấy tờ sở hữu nhà đất, tài sản giá trị lớn …
 • Xác nhận đặt vé máy bay

  Visa du lịch

 • Tờ khai xin visa theo mẫu INZ1017
 • Hộ chiếu bản gốc còn hạn trên 6 tháng
 • 2 ảnh 4×6 nền trắng
 • Hóa đơn thanh toán nộp tiền vào tài khoản của Đại sứ quán
 • Chứng minh quan hệ với thân nhân đi cùng: đăng kí kết hôn, chứng minh thư , giấy khai sinh, hộ khẩu …
 • Thư đồng ý cho phép con nhỏ đi của bố/mẹ (nếu 1 trong 2 người không đi cùng) có xác nhận của chính quyền địa phương
 • Tờ khai gia đình
 • Chứng minh tài chính: Các giấy tờ chứng minh đủ khả năng tài chính để chi trả (trung bình khoảng 750$/tháng) bao gồm đơn bảo lãnh mẫu INZ 1025, số tiết kiệm thể hiện quá trình gửi tiết kiệm, sao kê tài khoản, phiếu lương, sao kê thẻ tín dụng và hạn mức tín dụng, các giấy tờ chứng minh tài sản khác.
 • Chứng nhận công việc: hợp đồng lao động, thư đồng ý nghỉ phép của công ty Việt Nam kèm thông tin công ty đối với người lao động/đăng kí kinh doanh, biên lai thuế thu nhập các tháng gần nhất, giấy tờ giao dịch với ngân hàng những tháng gần nhất đối với chủ doanh nghiệp/sổ hưu, quyết định nghỉ hưu đối với người hưu trí.
 • Chứng minh ràng buộc tại Việt Nam: đăng kí kết hôn, giấy xác nhận trách nhiệm hoặc ràng buộc về mặt xã hội tại Việt Nam, giấy tờ sở hữu nhà đất, tài sản giá trị lớn …

Lệ phí tư vấn: Liên hệ

Thời gian xử lí: 2-3 tuần