• Visa thương mại:
  • Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày xuất cảnh
  • 2 ảnh 4×6 nền trắng
  • Chứng minh thư bản photo
  • Điện thoại liên hệ
  • Hợp đồng lao động với công ty Việt Nam bản photo (kèm bản chính để đối chiếu)
  • Quyết định cử đi công tác bản gốc của công ty Việt Nam
  • Giấy giới thiệu của công ty Việt Nam (với người sinh ở miền Bắc là 1 bản, với người sinh ở miền Nam là 2 bản kèm giấy ủy quyền)
  • BHXH bản photo kèm bản chính để đối chiếu
  • Đăng kí kinh doanh của công ty Việt Nam (nếu người sinh tại miền Nam, có thêm báo cáo thuế 3 tháng gần nhất).
  • Thư mời của đối tác tại Đài Loan
  • Đăng kí kinh doanh bản sao của đối tác tại Đài Loan
  • Chứng minh thư hoặc thẻ cư trú Đài Loan của người mời trên thư mời

  Visa du lịch

  • Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày xuất cảnh
  • 2 ảnh 4×6 nền trắng
  • Chứng minh thư bản photo
  • Điện thoại liên hệ
  • Hộ khẩu bản gốc
  • Đăng kí kinh doanh/sổ hưu/hợp đồng lao động bản gốc
  • BHXH/BHYT bản gốc
  • Sổ tiết kiệm + xác nhận của ngân hàng số dư tài khoản trên 100 triệu VNĐ

    Lệ phí: liên hệ

  Thời gian: 6-8 ngày