Visa du lịch:

 • Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng
 • 2 ảnh 4×6 nền trắng
 • Chứng minh thư photo hoặc hộ khẩu
 • Điện thoại liên hệ
 • Chứng minh tài chính trên 60 triệu bản gốc bằng tiếng Anh của ngân hàng
 • Hợp đồng lao động bản gốc

Visa thương mại:

 • Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng
 • 2 ảnh 4×6 nền trắng
 • Chứng minh thư photo hoặc hộ khẩu
 • Điện thoại liên hệ
 • Chứng minh tài chính trên 60 triệu bản gốc bằng tiếng Anh của ngân hàng
 • Quyết định cử đi công tác
 • Đăng kí kinh doanh của công ty Việt Nam bản photo công chứng
 • Thư mời của đối tác tại Hongkong bản tiếng Anh
 • Đăng kí kinh doanh của đối tác tại Hongkong
 • Booking vé máy bay khứ hồi
 • Chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người kí thư mời

Lệ phí: liên hệ

Thời gian: 10-20 ngày